Theses 

Výběrové řízení metodou assessment centra – Jana Smolíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích

Jana Smolíková

Bakalářská práce

Výběrové řízení metodou assessment centra

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je získávání zaměstnanců, práce je zaměřena především na metodu assessment centra. V teoretické části jsou popsány jednotlivé kroky získávání zaměstnanců a realizace assessment centra, popis kompetencí, kompetenčních modelů, metod k získávání zaměstnanců a informace o psychometrických vlastnostech. V praktické části jsou využity teoretické informace a následuje analýza jednodenního výběrového řízení ve společnosti PricewaterhouseCoopers s.r.o. V závěru je uvedeno celkové zhodnocení metody assessment centra.

Abstract: The subject of bachelor thesis is recruitment, the thesis is focused to a method of assessment centre. In the theoretical part are described each steps of recruitment and implementation of assessment centre, description of competence, competency models, methods to recruit employees and information about psychometrics properties. In the practical part are used theoretical information and followed an analysis of one-day selection process in company PricewaterhouseCoopers s.r.o. The conclusion is given an overall evaluation of the method of assessment centre.

Klíčová slova: výběrové řízení, získávání zaměstnanců, kompetence, kompetenční model, assessment centrum, selection process, recruitment, competencies, competency model, assessment centre

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:27, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz