Theses 

Smrt člověka a její důsledky v soukromém právu – Mgr. Aneta Prchalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Aneta Prchalová

Diplomová práce

Smrt člověka a její důsledky v soukromém právu

Death of Human Being and its Consequences in Private Law

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá smrtí člověka a jejími důsledky v soukromém právu. Důraz je zpočátku kladen na právní a nikoli lékařské otázky se smrtí související, zejména na problematiku právní osobnosti člověka, důkazů smrti a domněnek smrti. Hlavní část práce se následně věnuje vymezení práv a povinností, které smrtí člověka přechází, nebo naopak zanikají, přičemž jsou zde uvedeny i situace, s kterými soukromé právo spojuje důsledky jiné.

Abstract: The thesis deals with human death and its consequences from the view of private law. The emphasis is placed on legal not medical issues related to the death. Especially on the issues of legal personality, death evidence and death assumption. The main part is devoted to the rights and obligations which pass or come to an end with human death. In the thesis there are also mentioned some situations where private law finds even more consequences.

Klíčová slova: Člověk, právní osobnost, smrt, důkaz smrti, domněnka smrti, důsledky smrti, přechod práv a povinností, zánik práv a povinností, soukromé právo.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:11, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz