Eliška Vocelová

Master's thesis

Stud i um aneb Herec jako autor - čeho?

Shame and Art - the actor as an author of....what exactly?
Abstract:
Diplomová práce "Stud i um aneb Herec jako autor – čeho?" se zabývá otázkou, čeho může být herec autorem. Hlavní část této studie popisuje proces tvoření autorského monodramatu "Stud i um". Práce analyzuje jednotlivé fáze hledání, tvorby, psaní vlastního scénáře, zkoušení až po zpětnou reflexi. Monodrama pojednává o příběhu herečky skrze osud prostitutky Antonie Havlové. V dalších kapitolách autorka …more
Abstract:
The diploma thesis named “Shame and Art – the actor as an author of...what exactly?” deals with the question of actor’s autorship. The main part of the study describes the process of creating the monodrama called “Shame and Art”. The thesis analyzes individual phases of the process from searching the theme, creating, writing of the author’s own script, rehearsing and up to retrospective reflection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2020
  • Supervisor: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Václav Cejpek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/kwjrx/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / field:
Dramatic Arts / Dramatic Acting