Eliška Vocelová

Master's thesis

Stud i um aneb Herec jako autor - čeho?

Shame and Art - the actor as an author of....what exactly?
Anotácia:
Diplomová práce "Stud i um aneb Herec jako autor – čeho?" se zabývá otázkou, čeho může být herec autorem. Hlavní část této studie popisuje proces tvoření autorského monodramatu "Stud i um". Práce analyzuje jednotlivé fáze hledání, tvorby, psaní vlastního scénáře, zkoušení až po zpětnou reflexi. Monodrama pojednává o příběhu herečky skrze osud prostitutky Antonie Havlové. V dalších kapitolách autorka …viac
Abstract:
The diploma thesis named “Shame and Art – the actor as an author of...what exactly?” deals with the question of actor’s autorship. The main part of the study describes the process of creating the monodrama called “Shame and Art”. The thesis analyzes individual phases of the process from searching the theme, creating, writing of the author’s own script, rehearsing and up to retrospective reflection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedúci: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Václav Cejpek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/kwjrx/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / odbor:
Dramatic Arts / Dramatic Acting