Bc. Veronika Autratová

Bakalářská práce

Zkušenost dětí staršího školního věku s odloučením od matky z důvodu matčina výkonu trestu odnětí svobody

Experience of children of older school age with separation of mather due to mother's serving of a custodal sentence
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkušeností dětí s odloučením od matky z důvodu matčina výkonu trestu odnětí svobody. Teoretická část se věnuje vývoji dítěte v rodinném prostředí, identitě dítěte, stigmatizaci, statistice z věznic, rodiči ve vězení, dítěti s rodičem ve vězení, sociální pedagogice a možnostem intervence. Praktická část se prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy věnuje zkušenosti …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the experience of children with separation of mother due to mother's serving of a custodial sentence. Theoretical part devote to development of the child in the family environment, identity of the child, the stigmatization, the statistic of prisons, the parent in prison,the child with parent in prison, social pedagogy, and possibilities of intervention. Practical part trough …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kristýna Melkusová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta