Bc. Miroslav Belan

Diplomová práce

Informační systém pro reporting podniku s využitím GRI směrnic

Information system for enterprise reporting using GRI guidelines
Abstract:
The aim of the thesis is an analysis of the current state of voluntary reporting of an independent organization Global Reporting Initiative. The emphasis is placed on the directive of the new generation called G4. By choosing appropriate statistical methods of factor score is calculated measurable aspects which make it possible to measure business performance. In the work, there is described XBRL standard …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je previesť analýzu súčasného stavu dobrovoľného reportingu nezávislej organizácie Global reporting initiative. Dôraz je kladený na smernice novej generácie s názvom G4. Voľbou vhodných štatistických metód je vypočítané faktorové skóre merateľných aspektov, pomocou ktorých je možné merať podnikovú výkonnosť. V rámci práce je popísaný štandard XBRL slúžiaci na efektívny prenos …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky