Theses 

Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku v okrese Tábor – Aneta VLČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aneta VLČKOVÁ

Bakalářská práce

Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku v okrese Tábor

Prevention of dental caries in younger school children in the district Tábor

Anotace: Bakalářská práce zpracovává téma Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku v okrese Tábor. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části mé bakalářské práce bude poskytnuta všeobecná informativnost o vzniku zubního kazu a anatomii zubu. Dále budou uvedena opatření k prevenci zubního kazu a seznámení s preventivními programy pro děti. Cílem praktické části bude analyzovat úroveň prevence vzniku zubního a zjistit informovanost rodičů o příčinách vzniku zubního kazu a o možnostech preventivního opatření. Informace získávám pomocí dotazníkového šetření. Z provedeného šetření vyplynulo, že by rodiče měli více dbát na dentální hygienu svých dětí.

Abstract: Bachelor thesis processes topic about the prevention of dental caries in schoolchildren of district Tábor. Bachelor thesis is divided into two part. In teoretical part will be granted the general informativeness about the origins of dental caries and tooth anatomy. Also will be set oíut measures to prevent tooth decay and familiarization with preventive programmes for children. The aim of practical part will analyse thw level of parent knowlege on prevention and awareness of causes dental caries and the possibilities for preventive action. I´m getting information throught questionnaires. The investigation showed that parents should pay more attention to the dental hygiene of their children.

Klíčová slova: Zubní kaz, prevence, hygiena, mladší školní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51544 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Aneta. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku v okrese Tábor. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 02:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz