Markéta Kučerová

Bakalářská práce

A Business Plan for Establishing a Fitness Centre in a Small Czech Town

A Business Plan for Establishing a Fitness Centre in a Small Czech Town
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to develop a business plan for establishing a fitness centre in the South Moravian Region and to verify the feasibility of the project. In the theoretical part, the task is to make a research of the literature specialized on entrepreneurship and business plan for fitness field. Thesis contains information about all the features and condi-tions of conducting business …více
Abstract:
Cílem této práce je zpracovat podnikatelský záměr fitness centra na Jižní Moravě a ověřit realizovatelnost projektu. V teoretické části je úkolem provést rešerši literárních zdrojů se zaměřením na podnikání a podnikatelský plán pro fitness odvětví. Práce popisuje, jaké předpoklady a podmínky musí být splněny, aby se člověk mohl stát podnikatelem. Definuje termíny jako je podnik, podnikání a je zde …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Barbora Haltofová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Markéta. A Business Plan for Establishing a Fitness Centre in a Small Czech Town. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi