Klaudia Gurgoľová

Bakalářská práce

Zahraničnopolitické témy v parlamentných voľbách v Rakúsku 2017

Zahraničněpolitická témata v parlamentních volbách v Rakousku 2017
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zkoumání vazby mezi volbami a zahraniční politikou. Cílem práce je zjistit, zda se strany ve svých programových dokumentech pro rakouské parlamentní volby v roce 2017 zabývají i zahraniční politikou. Pokud ano, druhotným cílem je zjistit, která zahraničněpolitická témata strany diskutovaly a v jak velkém rozsahu se jim v poměru k národním tématům věnovaly. Také si autorka …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with the observation of the connection between the elections and the foreign policy. The aim of the work is to find out if the parties in their electoral programs for the Austrian parliamentary elections in 2017 also deal with the foreign policy. If so, the secondary objective is to find out which foreign-policy topics the parties has been discussing and to what extent …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je skúmanie väzby medzi voľbami a zahraničnou politikou. Cieľom práce je zistiť, či sa strany vo svojich programových dokumentoch pre rakúske parlamentné voľby v roku 2017 zaoberajú aj zahraničnou politikou. Ak áno, druhotným cieľom je zistiť, ktoré zahraničnopolitické témy strany diskutovali a v akom veľkom rozsahu sa im v pomere k národným témam venovali. Taktiež si autorka …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Němec
  • Oponent: Karel Müller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73134