Bc. Eva Kicková

Diplomová práce

Sídliště Šobov. Případová studie sociálně vyloučeného romského sídliště perspektivou aktivit pomoci obyvatelům

Housing estate Šobov. The case study of a socially excluded Roma housing estate in the pepective of the activities helping the inhabitants
Abstract:
Existence of socially excluded Romany localities is long-lasting social phenomenon which affects lots of places in Slovakia. Submitted master thesis is devoted to research one of these cases. First part of the study about socially excluded Romany locality Šobov offers theoretical framing of thesis and description of chosen concepts in social reality of researched case. Second part of the study describes …více
Abstract:
Existencia sociálne vylúčených rómskych lokalít, je pretrvávajúcim sociálnym fenoménom, ktorý postihuje veľké množstvo miest a obcí na území Slovenska. Predkladaná diplomová práca sa venuje výskumu jedného, z množstva týchto prípadov. Prípadová štúdia sociálne vylúčenej rómskej lokality Šobov, vo svojej prvej časti, ponúka teoretické ukotvenie prípadu a popis prejavov vybraných konceptov v realite …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií