Theses 

Zaměstnávání zdravotně postižených osob – Soňa BENDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Soňa BENDOVÁ

Bakalářská práce

Zaměstnávání zdravotně postižených osob

The Emloyability of The Handicapped Persons

Anotace: Práce je zaměřena na zaměstnávání osob zdravotně postižených v Sokolovském okrese. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy. Je zde uvedena charekteristika aktivní politiky zaměstnanosti, osoby zdravotně postižené, vymezeny podmínky pro zaměstnávání osob zdravotně postižených a následná kontrolní činnost. V praktické části je práce zaměřena přímo na Sokolovsko, jeho stručnou charakteristikou a situací se zaměstnáváním osob zdravotně postižených evidovaných na Úřadě práce v Sokolově. Část je věnována vlastnímu průzkumu autorky, ve které je vyhodnocen postoj zaměstnavatelů na Sokolovsku k problematice zaměstnávání osob zdravotně postižených. V práci je také uveden názorný příklad zaměstnávání zdravotně postižených, který se ovšem na základě zákonem stanovené podmínky musel potýkat s nezdarem. Přestože se stát snaží o aktivní fungování státní politiky zaměstnanosti pomocí pracovních nástrojů a programových cílů, je zde na druhé straně opomíjen osobní a individuální přístup ke zdravotně postiženým a jejich motivaci, stejně tak osobní a individuální přístup k větší motivaci ze strany zaměstnavatelů v oblasti nabídky práce pro zdravotně postižené osoby.

Abstract: The work is focused on the employability of the handicapped persons in Sokolov area. In the theoretic part are explained basic contents. There is introduced the characteristic of active policy of the employment and control for the handicapped persons, setting conditions for the employability of the handicapped people and control ex-post. The practice part of the work is focused directly on Sokolov´s region, of its short-form characteristics and situations towards the employability of the handicapped persons that are conducted at Bureau of Labor in Sokolov. Part of this long term work was to the own inquiry of author. In the inquiry is interpreted the employers attitude to problems of the employability of the handicapped persons in the Sokolov area. In the work is introduced illustration in employability of the handicapped persons but this has a great problem to succed based on conditions provided by law. Although the state is active in trying to implement functioning system into the labour policy with the help of individual support and program targets, the individual and friendly care is missed out towards people with some handicap. Hardly anyone pays attention to their motivation and same as there is lack of motivation among potential employees to employ disabled people.

Klíčová slova: aktivní politika zaměstnanosti, osoba zdravotně postižená, zaměstnávání osob zdravotně postižených

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
  • Identifikátor: 44212

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kunešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44212 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

Jak správně citovat práci

BENDOVÁ, Soňa. Zaměstnávání zdravotně postižených osob. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 13:49, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz