Ing. Jana Patočková

Diplomová práce

Sladěnost hospodářského cyklu zemí V4 s eurozónou - ekonomické implikace

Synchronization of the Business Cycle of V4 Countries and Euro Area and Economic Implication
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda dochází ke sladěnosti hospodářských cyklů zemí V4 s Eurozónou a identifikovat její příčiny. První kapitola se zaměřuje na sestavení přehledu dosavadních poznatků dosažených v dané oblasti. Druhá kapitola popisuje metodologické postupy, které byly zvoleny k provedení analýzy. Třetí kapitola obsahuje analýzu sladěnosti hospodářských cyklů zemí V4 s Eurozónou …více
Abstract:
The goal of this thesis is to find out if the synchronization of business cycles of V4 countries with Euro Area is presented in time series and what its causes are. The first chapter is focused on the literature review of business cycle synchronization. The second chapter describes methodological grounds that are used in analysis. The third chapter includes the analysis of the synchronization of business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta