BcA. Dominika Pavelková

Bakalářská práce

Kontrast jako prostředek kompozice audiovizuálního díla

Contrast like instrument of composition of audiovisual work
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kontrastem jako nástrojem pro podporu vnitřní koheze a dynamiky audiovizuálního díla. Tezí práce je tvrzení, že kontrast je účinným funkčním nástrojem pro vytváření dramatické stavby audiovizuálního díla. Praktická část se věnuje demonstraci tohoto tvrzení na základě rozboru audiovizuálního díla Whiplash.
Abstract:
The Bachelor theses is contain a contrast like a instrument for suporting inside structure and film‘s dynamics. Theses of the work is the argument that a contrast is powerful functional instrument for creating dramatic structure of the film. Practical part is dedicated to demonstrations of the theses. Demonstration is based on analysis of the film Whiplash.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kbhgm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: MgA. Mikuláš Odehnal
  • Oponent: MgA. Tomáš Polenský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Audiovizuální tvorba

Práce na příbuzné téma