Kateřina POSPÍŠILOVÁ

Bachelor's thesis

Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody

Estimation of age-at-death of skeleton based on symphyseal face of pubic bone: evaluation of methods from the historical perspective
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj metod zabývající se odhadem věku dožití z kostry dospělých jedinců na základě facies symphysialis pánevní kosti. Vedle popisu jednotlivých metod je v práci sledováno, jakými způsoby autoři přistupovali k popisu změn reliéfu facies symphysialis, jaké parametry měly jejich referenční soubory, do kolika stádií rozdělili věkové změny, jaké rozmezí věku přiřadili …more
Abstract:
The bachelor's thesis is aimed at the historical development of methods dealing with estimating the age of adult individuals' skeleton survivings on the premise of basinal bone's facies symphysialis. Besides a description of each single method, we observed what ways the authors had approached to the facies symphysialis relief changes description, what parameters the referential files had, how many …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POSPÍŠILOVÁ, Kateřina. Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/