Mgr. Lukáš Kohout

Bakalářská práce

Identifikace pojmenovaných entit v textu

Named Entity Recognition from Texts
Anotace:
Cílem této práce je stanovit možnosti určování a klasifikace pojmenovaných entit v textu. Výstupem této práce je 15 regulárních výrazů identifikujících pojmenované entity v korpusu a více než 12 milionů pojmenovaných entit v korpusu identifikovaných.
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the possibilities of identification and classification of named entities in a text. The output of this thesis is 15 regular expressions identifying named entities in the corpus, and more than 12 million named entities identified in the corpus.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Němčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma