Miroslav Raška

Diplomová práce

Studium chování dvojice bublin unášených v protiproudu kapaliny

Study of bubble pair interaction in counter current flow of liquid
Anotace:
Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem chování dvojice bublin shodné velikosti unášených v protiproudu různých vodných roztoků o rozdílné viskozitě (0,000 9 – 0,035 0 Pa.s), povrchovém napětí (0,02 – 0,07 Nm) a koncentraci. Práce je realizována na originální aparatuře, jejíž nejdůležitější částí je skleněný kuželový kanál, ve kterém se bubliny pohybují a současně jsou sledovány ve dvou navzájem …více
Abstract:
This thesis is focused on experimental study of interaction of equally large bubbles, in countercurrent flow of different types of liquids with different viscosity (0,000 9 – 0,035 0 Pa.s), surface tension (0,02 – 0,07 Nm) and concentration. All experiments were carried out in original apparatus, where the most important part is glass conical channel where the bubbles are observed into two perpendicular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Marek Večeř
  • Oponent: Pavel Leštinský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemické inženýrství

Práce na příbuzné téma