Petr OBRŠLÍK

Diplomová práce

Vliv komplexní léčby na ventilační funkce, sílu dýchacích svalů a rozvíjení hrudníku pacientů s obstrukční spánkovou apnoe

The Effect of Complex Treatment on the Ventilatory Function, Respiratory Muscle Strength and Chest Expansion of Patients with Obstructive Sleep Apnea
Anotace:
Obstrukční spánková apnoe (OSA) je poruchou dýchání související se spánkem. Jedná se o chronické onemocnění přinášející řadu komplikací. Tato práce se zabývá možnostmi kinezioterapie v rámci komplexní léčby pacientů s OSA. Práce je zaměřena na hodnocení vlivu komplexní léčby na rozvíjení hrudníku, ventilační parametry a sílu dýchacích svalů. Studie se zúčastnilo 14 pacientů, kteří na začátku i na konci …více
Abstract:
Obstructive sleep apnea (OSA) is a disorder of respiration related to sleep. It is a chronic illness causing a number of complications. This work deals with the possibilities of kinesio-therapy within the complex treatment of patients with OSA. The work is focused on assessing the effects of complex treatment on chest expansion, parameters of ventilation and respiratory muscle strength. 14 patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2013
Zveřejnit od: 28. 6. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBRŠLÍK, Petr. Vliv komplexní léčby na ventilační funkce, sílu dýchacích svalů a rozvíjení hrudníku pacientů s obstrukční spánkovou apnoe. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2023

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 28. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury