Denisa KALITOVÁ

Diplomová práce

Basketbal formou variabilních provozů v tělesné výchově na prvním stupni základní školy

Basketball as a form of variable operations in physical education at a primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na basketbal formou variabilních provozů na základní škole. Realizovala jsem variabilní provozy na prvním stupni základní školy. K diplomové práci jsem vytvořila fotodokumentaci a videozáznam z realizace variabilních provozů. Pomocí anketního šetření, bych ráda zjistila, zda pedagogové vůbec vědí, co variabilní provozy jsou a jestli je využívají.
Abstract:
Thesis is focused on basketball by the formo f variable operations on the primary school. I implemented variable operations at the primary school. For this thesis I created photodocumentation and videorecording of variable operations realization. By the questionnare I would like to find out, if the teachers know at all, what variable operations are and if they use them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Kalistová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALITOVÁ, Denisa. Basketbal formou variabilních provozů v tělesné výchově na prvním stupni základní školy. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/