MUDr. Dagmar Psalmanová, Ph.D.

Disertační práce

Vplyv pohybovej aktivity žien na priebeh tehotenstva a popôrodnej adaptácie

Influence of physical activity of women on quality of pregnancy and after childbirth adaptation
Abstract:
Dissertation thesis deals with physical activity and its impact on the pregnancy and subsequent postnatal adaptation. The period of pregnancy is very important for a human life and daily routine with good habits improves the quality of survival in all stages of pregnancy. Adequate physical activity carried out under the guidance brings a significant contribution for pregnancy without any health and …více
Abstract:
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou pohybovej aktivity a jej vplyvu na priebeh tehotenstva následnú popôrodnú adaptáciu. Obdobie tehotenstva je pre život človeka veľmi dôležité a denný režim so správnymi návykmi zlepšuje kvalitu prežívania vo všetkých obdobiach tehotenstva. Primeraná pohybová aktivita vykonávaná pod odborným vedením je významným prínosom pre takmer bezproblémové tehotenstvo a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 4. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Ján Benetin, CSc., doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie

Práce na příbuzné téma