Bc. Zuzana MÍKOVÁ

Diplomová práce

Psychological Typology: English Language Teachers

Psychological Typology: English Language Teachers
Abstract:
Diplomová práce se zabývá psychologickou typologií a typy osobnosti. Zaměřuje se na identifikaci různých typů osobnosti mezi učiteli anglického jazyka a to prostřednictvím nástroje Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Teoretická část nastiňuje základní informace týkající se MBTI typologie, jejího vývoje, struktury a využití. Dále je popsán MBTI nástroj ve vztahu k vymezování osobnosti učitelů. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with psychological typology and personality types. It focuses on identification of different personality types among English language teachers by means of the Myers Briggs Type Indicator (MBTI). The theoretical part outlines essential information regarding the MBTI typology, its development, structure and usage. Later on, the MBTI instrument in determining teacher?s personality is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÍKOVÁ, Zuzana. Psychological Typology: English Language Teachers. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická