Kateřina ŠTEFKOVÁ

Bachelor's thesis

Polská tématika v časopise Světozor od 2. poloviny 19. století

Polish themes in the journal Světozor from 2 the 19th century
Abstract:
Tématem bakalářské práce je polská tématika v časopise Světozor od roku 1867 do roku 1899. Práce se skládá ze dvou částí ? teoretické, která předkládá politicko-historickou situaci, vývoj jednotlivých časopisů v tomto období a představuje publicisty zabývající se touto tématikou. Praktická část obsahuje seznam článků a analýzu vybraných z nich s pozorností věnovanou hlavně článkům Edvarda Jelínka.
Abstract:
The thesis theme are polish topics in the magazine Světozor in the years 1867 - 1899. The work consists of two parts ? theory that introduces political and historical situation, development of individual journals in this period and a journalists dealing with this issue. The practical part contains a list of selected articles and analysis of them with particular attention to the articles of Edvard Jelínek …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTEFKOVÁ, Kateřina. Polská tématika v časopise Světozor od 2. poloviny 19. století. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta