Theses 

Vybrané problémy sebeobrany dětí mladšího školního věku – Mgr. Stanislava Jedličková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Stanislava Jedličková

Diplomová práce

Vybrané problémy sebeobrany dětí mladšího školního věku

Chosen problems of primary school children self-defese

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou sebeobrany dětí mladšího školního věku. Hlavním cílem práce byla tvorba a následná evaluace blokového kurzu sebeobrany pro danou cílovou skupinu. Součástí práce je metodická příručka, která by měla sloužit pedagogům a rodičům v oblasti přípravy dětí na možnou nebezpečnou či krizovou situaci. Základní metodou práce se stal experiment, který měl za úkol ověřit, zdali jsou žáci mladšího školního věku schopni aplikovat poznatky z blokového kurzu v modelové situaci. Reakce žáků jsme zaznamenali na video a posoudili je podle vybraných kritérií. Prací bychom rádi upozornili na vhodnost zařazení výuky sebeobrany do vyučovacího procesu od prvního stupně základního vzdělávání.

Abstract: The diploma thesis focuses on self-defense problematics at primary school education. The aim of the thesis is to create and subsequently evaluate the self-defense block course for a given target group. It includes the creation of a methodological manual which should serve teachers and parents in preparing children for a potentially dangerous situation or emergency. The basic method of the thesis is an experiment to verify whether young learners at primary school can apply the knowledge from a block course in potentially dangerous model situations. The students´ responses were recorded on the video and analysed according to the selected criteria. We would like to point out the appropriateness of including self-defense education in the teaching process from the first grade of primary school.

Klíčová slova: Dítě, sebeobrana, sebeochrana, úpoly, konflikt, krizové situace, nebezpečí, evaluace, modelová situace, metodika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 17:49, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz