Bc. Robert Helma

Diplomová práce

Vliv mutace TP53 na expresi cílových genů v nádorové buňce

Influence of TP53 mutations in expression of target genes in cancer cell
Anotace:
Protein p53 je řazen do skupiny molekul, které nazýváme nádorové supresory. Díky schopnosti působit jako sekvenčně specifický transkripční faktor může regulovat řadu procesů, jejichž společným cílem je zachování buněčné homeostázy. U více jak poloviny nádorů se vyskytuje mutovaná forma proteinu (mutp53), která disponuje novými vlastnostmi. Jednou z vlastností mutp53 je i schopnost vazby do oblasti …více
Abstract:
P53 protein belongs among the large group of molecules which are called tumor suppressors. Due to the ability to act as a sequence specific transcription factor, p53 is able to regulate a variety of processes resulting in cellular homeostasis preservation. More than a half of human tumors contain mutated protein form (mutp53) which has new properties. One feature of mutp53 is the ability to bind to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta