Mgr. Silvie Vedralová

Bakalářská práce

Vzdělávání seniorů žijících v domově pro seniory

Educating needs of seniors living in seniors' homes
Anotace:
Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá potřebami seniorů žijících v domovech pro seniory. Zkoumá využití volného času v souvislosti s jejich koníčky, možnost dalšího rozvoje a motivace seniorů k učení se novým věcem. Obsahuje dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části práce jsou charakterizovány změny, které doprovází stáří a stárnutí. Uvádí pozitivní a negativní hlediska stáří, potřebu …více
Abstract:
Abstract: This bachelor thesis deals with the seniors’ needs who live in old people homes. It looks into leisure activities in connection with their hobbies, the possibility of further development and motivation for learning new things. The thesis contains two parts: a theoretical and an empirical part. In the theoretical part there are characterized changes which go with old age and aging. It indicates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika