Mgr. Lenka Simandlová

Bakalářská práce

Včelí produkty a lidské zdraví

Honeybee products and human health
Anotace:
Bakalářská práce „Včelí produkty a lidské zdraví“ se týká vlivu včelích produktů na lidské zdraví. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část krátce popisuje včelí společenství a dále se zabývá vznikem a původem včelích produktů, fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením. Práce také zmiňuje účinky, terapeutické indikace a možné kontraindikace včelích produktů. Praktická část …více
Abstract:
The bachelor thesis “Bee products and human health” refers to the impact of bee products on human health. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part briefly describes the bee community and deals with the genesis and origin of bee products, physical properties and chemical composition. The work also mentions the effects, therapeutic indications and potential contraindications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy