Bc. Ing. Lucie Formanová

Diplomová práce

Význam a využití didaktických her a didaktických pomůcek ve výuce účetnictví

Significance and utilization of didactic games and didactic tools in Accounting lessons
Anotace:
Diplomová práce „Význam a využití didaktických her a didaktických pomůcek ve výuce účetnictví“ je věnována problematice využívání didaktických pomůcek a her ve výuce účetnictví. V rámci teoretické části diplomové práce je provedena literární rešerše věnující se oblasti účetnictví, jeho začlenění do vyučovacího procesu na středních školách, dále pak výuce účetnictví z didaktického úhlu pohledu, kdy …více
Abstract:
Diploma thesis “Significance and utilization of didactic games and didactic tools in Accounting lessons“ deals with using the didactic tools and games in Accounting lessons. The literature review is focused on review of accounting principles, integration of Accounting lessons into teaching process at high schools, furthermore it deals with the didactic point of view. Last but not least, it includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta