Bc. Nikola Petrovicová

Bakalářská práce

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí

Influence the Energy Intensity of Buildings in Terms of Real Estate Valuation
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je vymezení technických parametrů energeticky nenáročných objektů s upozorněním na jejich výhody a nevýhody. Práce porovnává nízkoenergetické a pasivní domy, vysvětluje zásady pro jejich navrhování a výstavbu. Přínosem práce je objasnění termínu energetická náročnost budov a její vliv na oceňování majetku. Součástí teoretické části jsou jednotlivé příklady nízkoenergetických …více
Abstract:
The thesis aims to define technical performance of low-energy buildings with regard to their advantages and disadvantages. The low-energy and passive buildings are compared in this paper. The way of their projection and construction is also included. The thesis is supposed to contribute to define the term energy intensity of buildings and its influence on the evaluation of property. There are particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Josef Michálek, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS