Žaneta Dvořáková

Bakalářská práce

Integrace Romů v malém středočeském městě a jeho okolí

Integration of Roma in the Small Central Czech Town and its Surroudings
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem začleňování romského etnika do české společnosti, se zaměřením na město Kutná Hora. Na problematiku v začleňování je nahlíženo z hlediska historie v porovnání se současností, a zejména s výpověďmi samotných Romů žijících na Kutnohorsku. Celá práce je založena na reálných faktech a názorech zjištěných pomocí terénního výzkumu a rozhovorů s informanty. Cílem práce …více
Abstract:
This bachelor thesis focusing on the topic of inlcusion of the gypsy's ethnic group into the Czech society in Kutná Hora town. The problem of inclusion is reviewed as a comparison of the history and the present time in the district of Kutná Hora. The whole thesis is based on facts and opinions gained by a field research and interviews with informants from the Roma's community. The aim of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lada Viková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořáková, Žaneta. Integrace Romů v malém středočeském městě a jeho okolí. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie