Bc. Petra Brdárová

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost jako následek globální ekonomické recese z pohledu trhu práce v ČR

Unemployment as a Result of Global Economic Recession with the View of the Labour Market in the CR
Abstract:
Práce je věnována problematice nezaměstnanosti, jako důsledku současné světové finanční a hospodářské krize (2012) z pohledu trhu práce v České republice. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podává podrobné informace o nezaměstnanosti, typickém jevu transformujících se ekonomik ve střední a východní Evropě, jež se stává v současné době aktuálním problémem pro mnohé rodiny …more
Abstract:
The work is devoted to problems of unemployment, as a result of the current global financial and economic crisis (2012) from the perspective of labor market in the Czech Republic. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part provides detailed information on unemployment, a typical phenomenon in transition economies in Central and Eastern Europe, becomes the currently topical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
  • Reader: PhDr. Karel Preuss, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS