Theses 

Města budoucnosti: informatizace každodenního života – Bc. Karolína Krbcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Karolína Krbcová

Diplomová práce

Města budoucnosti: informatizace každodenního života

Future Cities: Everyday Life Informatization

Anotace: Diplomová práce Města budoucnosti: informatizace každodenního života se zabývá konceptem Chytrého města a aplikací různých informačních technologií do každodenního života ve městě. Popisuje, proč tento koncept vznikl, jaké existují definice, příbuzné pojmy a směry v jeho budování. Obsahuje komparaci tří evropských měst (Barcelona, Stockholm a Vídeň) dle modelu implementace senzorů a Internetu věcí v budování Chytrých měst. Součástí práce je SWOT analýza (slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby) tohoto konceptu a zhodnocení budoucích možností budování Chytrých měst.

Abstract: Diploma thesis Future Cities: Everyday Life Informatization deals with the concept of Smart City and various applications of information technology into everyday life in the city. Thesis describes why was this concept originate, what are the definitions, related concepts and directions of building it. It contains a comparasison of three European cities (Barcelona, Stockholm and Vienna) according to implementation model of the sensors and the Internet of Things into building Smart Cities. The thesis includes a SWOT analysis (strengts and weaknesses, opportunities and threats) of this concept and evaluate future possibilities of building Smart Cities.

Klíčová slova: Chytré město, Inteligentní město, informatizace, Chytrý dům, Chytré parkování, Ubiquitous Computing, Internet věcí, senzory, Smart City, Intelligent City, Informatization, Smart House, Smart Parking, Internet of Things, Senzors

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Martinek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 10:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz