Bc. Karolína Krbcová

Diplomová práce

Města budoucnosti: informatizace každodenního života

Future Cities: Everyday Life Informatization
Anotace:
Diplomová práce Města budoucnosti: informatizace každodenního života se zabývá konceptem Chytrého města a aplikací různých informačních technologií do každodenního života ve městě. Popisuje, proč tento koncept vznikl, jaké existují definice, příbuzné pojmy a směry v jeho budování. Obsahuje komparaci tří evropských měst (Barcelona, Stockholm a Vídeň) dle modelu implementace senzorů a Internetu věcí …více
Abstract:
Diploma thesis Future Cities: Everyday Life Informatization deals with the concept of Smart City and various applications of information technology into everyday life in the city. Thesis describes why was this concept originate, what are the definitions, related concepts and directions of building it. It contains a comparasison of three European cities (Barcelona, Stockholm and Vienna) according to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Martinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta