Martina BLAŽKOVÁ

Bakalářská práce

Inovační aktivita ve vybrané firmě a její dopad na finanční ukazatele

Innovative Activity in a Selected Company and its Impact on Financial iIndicators
Anotace:
Cílem práce je zanalyzovat inovační aktivitu ve vybrané firmě a zhodnotit dopady na finanční ukazatele. Byla zvolena firma Ergotep, družstvo invalidů, která se zabývá znovuuvedením osob zdravotně znevýhodněných zpět do společenského života. Na základě deskriptivní statistiky byla provedena analýza ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity, tyto ukazatele byly propojeny se závislostí …více
Abstract:
The aim of the work is to analyze the innovation akctivity in a selected comapany and to assess its impact on financial indicators. I have chosen Ergotep, Invalids team that deals with the reintroduction of people with disasbilities back into social life. Based on descriptive statistics were analyzed indicators of profitability, activity, indebtedness and liquidity, these have been linked to addiction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Martina. Inovační aktivita ve vybrané firmě a její dopad na finanční ukazatele. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická