Bc. Alexander Morávek

Diplomová práce

Odhad věku s pomocí objemových charakteristik zubů u současné středoevropské populace

Age estimation in the contemporary Central European population by volume characteristics of teeth
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to create a literature search to the problematics of using 3D models based on CT data for the needs of age estimation based on volumetric characteristics of teeth. In practical part, we work with 3D models of incisors and canines acquired on actual Czech population. In this work we evaluate the side-based differences of volumetric characteristics of each tooth type …více
Abstract:
Táto diplomová práca má za cieľ vytvoriť súhrn literatúry k problematike využitia 3D modelov získaných z CT dát pre potreby odhadu veku na základe objemových charakteristík zubov. V praktickej časti tejto práce pracujeme s 3D modelmi rezákov a očných zubov získaných na aktuálnej českej populácií. V tejto práci hodnotíme stranové rozdiely v objemových charakteristikách jednotlivých typov zubov, pohlavné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta