Bc. Soňa Raszková

Master's thesis

Inovační prostředí a politika v nizozemských regionech

Innovation environment and innovation policy in the Dutch regions
Abstract:
Cílem diplomové práce „Inovační prostředí a politika v nizozemských regionech” je analyzovat a determinovat prvky, které ovlivňují úspěšnost a efektivitu regionálních inovačních systémů na příkladu vybraných regionálních inovačních systémů v Nizozemsku. První část práce je zaměřena na popis inovačních systémů, jejich koncept, strukturu, prvky, funkce a typologii, regionální inovační politiku a její …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis "Innovation environment and innovation policy in the Dutch regions" is to analyse and determine the elements that influence the success and effectiveness of regional innovation systems on the example of selected regional innovation systems in the Netherlands. The first part of the thesis focuses on definition of innovation systems, their concept, structure, elements, functions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta