Bc. Lenka Šatavová

Diplomová práce

Role knihoven v systému propagandy 50. let v Československu

The Role of Libraries in the Propaganda System in Czechoslovakia in the 1950s
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem a zhodnocením vztahu knihoven a nově se formujících informačních institucí v 50. letech 20. století, konkrétně mezi lety 1948–1959. V textu je krátce popsán společensko-politický vývoj v Československu po únorovém převratu a stručně je nastíněn také vývoj knihovnictví a nově se formující informační soustavy po roce 1948. Těžiště práce spočívá ve sledování vztahu knihoven …více
Abstract:
Diploma Thesis deals with the description and evaluation of the relationship between libraries and newly established information institutions in the 50th of the 20th century, specifically within the time period of 1948–1959. The text shortly describes the socio-political development in Czechoslovakia after the coup d'état of February 1948 and outlines the development of library science and newly forming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta