Bc. Lucie Hrušková

Diplomová práce

Psychologické aspekty zavádění nového produktu na trh

The New Product Launch Psychological Aspects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou psychologických aspektů zavádění nového kosmetického produktu na trh. Cílem práce je vyhodnotit psychologický vliv jednotlivých složek marketingového mixu na nákupní rozhodování spotřebitele V teoretické části jsou popsány jednotlivé složky marketingového mixu 4 P (produkt, cena, distribuce a propagace), za použití odborné literatury a článků je charakterizován jejich …více
Abstract:
The thesis is concerned with an analysis of psychological aspects during establishment of new cosmetic product to the market. The theoretical part describes particular components of marketing mix 4 P (product, price, place, promotion) using technical literature and articles and the psychological impact on purchasing behaviour is characterisied . The practical part compares particular product of dm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní