Mgr. Bc. Lenka Bujáčková

Bakalářská práce

Los problemas de la sociedad española en la literatura infantil en el género ciencia ficción reflejados en las obras Por el camino de Ulectra y Mecanoscrito del segundo origen.

The problems of the Spanish society in the children's literature in the genre sci-fi reflected in the works Por el camino de Ulectra and Mecanoscrito del segundo origen.
Abstract:
This thesis Los problemas de la sociedad española en la literatura infantil en el género ciencia ficción reflejados en las obras Por el camino de Ulectra y Mecanoescrito del segundo origen deals with the influence of the matters of the Spanish society in the certain periods on the work of two Spanish authors which write children's literature in the literary genre science fiction. The aim is to research …více
Abstract:
Bakalářská práce Los problemas de la sociedad española en la literatura infantil en el género ciencia ficción reflejados en las obras Por el camino de Ulectra y Mecanoscrito del segundo origen se zabývá vlivem problémů španělské společnosti v určitých období na tvorbu dvou španělských autorů píšících dětskou literaturu v žánru sci-fi. Cílem je zkoumat, nakolik převratné události 60. a 70. let ve Španělsku …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Strmisková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.