Bc. Helena Chytková

Bakalářská práce

„V zájmu dítěte“ – kontakty dětí z pěstounských rodin v SOS dětské vesničce s biologickou rodinou

„In the interest of a child“ - Contacts of children coming from foster familes within the SOS children vilages with a biological family
Anotace:
Bakalářská práce V zájmu dítěte pojednává o kontaktech dětí v náhradní rodinné péče v SOS DV s biologickou rodinou. V teoretické části je zmapován vztah dítěte k rodiči v rodině funkční, nefunkční, v zařízeních náhradní výchovné péče, SOS dětských vesničkách. Výzkumná část je provedena kvalitativním výzkumným šetřením formou polostrukturovaných rozhovorů. Tyto rozhovory byly vedeny s matkami - pěstounkami …více
Abstract:
This bachelor thesis „In the interest of a child“ deals with the contacs of children in foster care within the SOS Children´s Village with their biological families. In the theoretical part there is mapped a child´s relationship to his/her parents in the family functional, dysfunctional, alternative educational facilities and the care within the SOS Children´s Villages. The research part is conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta