Hana CUPÁKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků ve společnosti XY

Analysis of incentive elements and stimulation of employees in XY
Anotace:
Svou bakalářskou práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část, kde v teoretické části se věnuji teorii motivace, rozlišováním pracovníků dle osobnostních typů, které jsou velice důležité, při jednání s lidmi. Dále se v teoretické části zabývám rozdílem mezi potřebami a motivací. V praktické části své bakalářské práce se zabývám především zanalyzováním současného stavu odměňovacího systému …více
Abstract:
My bachelor?s thesis is divided in the theoretical and analytic parts. My theoretical part describes theory of motivation, differentiation of workers according to their personality type, which are important, in dealing with people. Then I?m describing the difference between needs and motives. In my analytic part I?m analyzing current remuneration system of the company, if it really offers the best …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2010
Identifikátor: 17880

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Manová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CUPÁKOVÁ, Hana. Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků ve společnosti XY. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 12. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing

Práce na příbuzné téma