Aneta ZIĘTKOVÁ

Bakalářská práce

Pyramidový rozklad ukazatelů finanční analýzy podniku

Pyramidal decomposition of financial analysis indicators
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posoudit finanční situaci vybraného podniku pomocí pyramidového rozkladu poměrových ukazatelů finanční analýzy, ukázat vzájemné vazby mezi jednotlivými ukazateli a provést analýzu vlivu absolutní a relativní odchylky pomocí logaritmické metody. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou část. Záměrem teoretické části je charakterizovat finanční analýzu, její …více
Abstract:
The aim of thesis is to.assess the financial situation of the selected company with the using of the pyramidal analysis, to show the links between indicators and to analyze the impact of absolute and relative deviations with logarithmic method. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The aim of the theoretical part is to characterize financial analysis, its resources, users, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013
Zveřejnit od: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIĘTKOVÁ, Aneta. Pyramidový rozklad ukazatelů finanční analýzy podniku. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta