Mgr. Daniel Zeman

Bakalářská práce

Mediální reflexe smrti Karla Kramáře v Lidových novinách a Národních listech

Reflection of Karel Kramář‘s death in Lidové Noviny and Národní listy
Anotace:
První ministerský předseda Československé republiky Karel Kramář patřil dlouhé roky mezi jedny z nejvýznamnějších českých politiků. Bakalářská práce se bude zabývat Kramářovým mediálním obrazem ve dnech jeho úmrtí a pohřbu. Cílem práce pak bude odhalit diskursivní modely, kterých zkoumané deníky využívaly. Výzkumnou metodou je kritická diskursivní analýza definovaná Jamesem Paulem Geem za využití ideologických …více
Abstract:
The first prime minister of Czechoslovakia Karel Kramář ranked for years among some of the most prominent Czech politicians. This bachelor thesis will inquire into his media image in the days of his death and funeral. The aim of the work is to reveal the discursive models used in the examined texts. The research method is a critical discourse analysis defined by James Paul Gee using ideological modes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií