Anna Vaculíková

Bakalářská práce

Rozhlasový dokument Ukrývané dítě

Radio documentary The Hidden child
Anotace:
Tématem produktové bakalářské práce je rozhlasový dokument a jeho tvorba. Kontextem práce, který je rozpracovaný také v její teoretické části, je ukrývaní židovských dětí na Slovensku. Cílem práce je posluchače seznámit s událostmi, které se odehrály za 2. světové války ve fašistickém Slovenském státě. Na rozdíl od Protektorátu Čechy a Morava se zde nepodařilo organizovat velké záchranné akce židovských …více
Abstract:
The topic of the product bachelor thesis is a radio document and its production. The context of the thesis, is the hiding of Jewish children in Slovakia. The aim is to introduce people to the events that took place during WW2 in the fascist Slovak state. Unlike the Protectorate of Bohemia and Moravia, it was not possible to organize large rescue actions of Jewish children here, but there were also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Jan Hanák
  • Oponent: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií