Bc. Milan Vrtílek, Ph.D.

Diplomová práce

Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus)

The effect of non-native bivalve species on population parameters of the European bitterling (Rhodeus amarus)
Anotace:
Tato práce se zabývá vlivem dvou nepůvodních druhů mlžů na rozmnožování hořavky duhové (Rhodeus amarus). První z těchto dvou mlžů, slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha, Dreissenidae), se ve stadiu larvy často přichycuje do oblasti dýchacích otvorů mlžů z čeledi Unionidae, kteří běžně představují pro hořavky třecí substrát, a vytváří zde kolonie. Druhý studovaný druh, škeble asijská (Anodonta …více
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate possible effects of two non-native bivalves on the reproduction of European bitterling (Rhodeus amarus). The first species, zebra mussel (Dreissena polymorpha, Dreissenidae) often attach to distal part of living unionid and forms colonies near siphons of unionid shells and may thus obstruct spawning of the bitterling. The second studied species, Chinese pond mussel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie