Bc. Martina Kolovratová

Diplomová práce

Bankovní sektor a hypoteční úvěrování

Banking sector and mortgage credit
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na oblast bankovnictví v České republice. Úvodní část je věnována charakteristice bankovního sektoru, včetně historického exkurzu, který přibližuje vznik prvních bank a počátek hypotečního úvěrování na našem území. Další část práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů a hypotečních zástavních listů. Je zde popsán typický bankovní produkt hypotečních bank, jeho členění …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the area of banking system in the Czech Republic. The preliminary part deals with the characteristics of the banking sector including of history excursion. The excursion lets us to better understand the concept of the first bank and the beginning of mortgage lending in our region. The problems of mortgage loans and mortgage bonds are presented in another part of thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. David Hozman
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní