Bc. Martina Karasová

Diplomová práce

Adaptivní plasticita a její vliv na chemoterapii neuroblastomu

Adaptive plasticity and its effect on neuroblastoma chemotherapy
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme vlivu inhibice kinázy Akt a současně OXPHOS na počet živých buněk linií neuroblastomu SK-N-(BE)2 a SH-SY5Y. Kináza Akt přispívá k proliferaci buněk, potlačování apoptózy a k přežívání za nepříznivých podmínek. Je hlavním regulátorem energetického metabolismu a její inhibice, společně s inhibicí mitochondriální respirace, je slibný nástroj protinádorové terapie. My …více
Abstract:
The aim of this thesis is to clarify the effect of the Akt kinase inhibition occuring simultaneously with inhibition of OXPHOS on viability of neuroblastoma cell SK-N-(BE)2 and SH-SY5Y. The Akt kinase promotes cell proliferation, inhibits apoptosis and contributes to survival of cells in hostile conditions. It is the main regulator of energetic metabolism. Its inhibition together with the inhibition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma