Jakub Pešek

Master's thesis

The Size of Central Bank Balance Sheet and Interest Rates Before and After the Global Financial Crisis

The Size of Central Bank Balance Sheet and Interest Rates Before and After the Global Financial Crisis
Abstract:
Tato práce zkoumá změny v hlavní měnověpolitické úrokové sazbě a ve velikosti rozvahy centrálních bank v rozvinutých i rozvojových zemích, poté co propukla Globální finanční krize. Nejdříve diskutuje nekonvenční monetární politikou a použití bilanční rozvahy centrální banky jako nástroje monetární politiky. Dále zjišťuje, jestli centrální banky zakusily nulovou dolní hranici úrokových sazeb a případně …more
Abstract:
This paper investigates changes in the central bank policy interest rate and the size of the central bank balance sheet, in both advanced and developing countries, that occurred after the Global Financial Crisis erupted. It firstly discusses the unconventional monetary policies and the use of the balance sheet as a monetary policy tool. Later, it investigates whether central banks around the world …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2019
  • Supervisor: Zuzana Křečková Kroupová
  • Reader: Josef Taušer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75098