Mgr. Pavel Nepustil, DiS.

Disertační práce

Proces změny po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu bez odborné pomoci

Change processes after renouncing long-term methamphetamine use without professional help
Anotace:
Cílem mojí disertační práce bylo prozkoumat možnosti využití vztahové perspektivy vycházející ze sociálního konstrukcionismu k porozumění procesu přirozeného zotavení z dlouhodobého užívání drog bez odborné pomoci. Předchozí výzkumné studie dospívají k závěru, že jak v případě alkoholu, tak v případě nelegálních drog je spontánní/přirozené zotavení nejčastějším způsobem ukončení užívání těchto látek …více
Anotace:
žil fokusovaných narativních rozhovorů s 19 lidmi, kteří před více než pěti lety od data rozhovoru přestali užívat pervitin. Z nich jsem analyzoval jen 7 z nich, kteří splňovali všechna stanovená kritéria, včetně retrospektivně prokázaných diagnostických kritérií závislosti. Nízký počet respondentů jsem se snažil vykompenzovat důkladností analýzy, kdy jsem využil hned dvou způsobů: identifikaci významných …více
Abstract:
The goal of this study was to explain, from a relational perspective, the transformative process that occurs when a person has quit methamphetamine use and did not use any institutional support such as treatment or counselling. Many studies confirmed that natural recovery is the major pathway from regular durg use in general. For data collection, 19 participants were recruited who naturally recovered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie