Bc. Marcel BEDNAŘÍK

Bakalářská práce

Rovnoprávnost mužů a žen. Situace v ČR

Equality man and women. Situation in Czech republic
Anotace:
Tato bakalářská práce rozebírá otázku rovnoprávnosti mužů a žen v ČR. Je členěna do čtyř kapitol, přičemž první dvě kapitoly se zabývají jak předpisy, které tuto problematiku upravují, tak i historickým vývojem zaměstnanosti žen ve společnosti. Třetí kapitola popisuje možnost proniknutí žen do veřejného prostoru, zejména do politiky. Závěrečná kapitola práce vypovídá o tom, jak na tom dnešní žena je …více
Abstract:
This bachelor work discuss question equal rights of men and women in Czech republic. It is divided into four chapters, first two chapters discuss regulations what this problemation settle and history evolution women job in the society. Third chapter describe possibility infiltrate women in public space, especially in the politics. The final chapter this bachelor work state about it, how today woman …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2006
Identifikátor: 4382

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Nevoránek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDNAŘÍK, Marcel. Rovnoprávnost mužů a žen. Situace v ČR. Brno, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 04. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzitní institut

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika