Jan Hrubeš

Diplomová práce

Mobilní technologie v ERP

Mobile devices in ERP
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá podporou mobility zaměstnanců v ERP systémech. Práce nejprve popisuje současný stav využívání mobilních zařízení zaměstnanci. Zabývá se trendy v oblasti přístupu podniků k těmto zařízením a pracovníky, kteří je využívají. Následující část je věnovaná integraci mobilních zařízení do podnikového prostředí. Nejprve jsou identifikovány moduly ERP systémů a způsob zpřístupnění …více
Abstract:
This diploma thesis deals with support employee's mobility in ERP systems. In the opening it describes contemporary trends in the use of mobile devices in companies, followed by overview of basic functionality, which is essential for deploying those devices in the enterprise environment. Next part is focused on the integration of mobile devices into enterprise architecture. It consists of description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29784

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie