Bc. Ondřej Vodňanský

Diplomová práce

Uplatňování nařízení EU na ochranu osobních údajů v podmínkách přenesené působnosti města Sedlčany

Application of EU regulations on personal data protection in the conditions of delegated powers of Sedlčany
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany osobních údajů jak v obecné rovině, tak v aplikaci daného nařízení na městském úřadě. V teoretické části se věnuje pojmu GDPR a jeho základním pojmům, v praktické části provádí faktickou kontrolu aplikaci nařízení a dává doporučení, co nastavit tak, aby to bylo v souladu s daným nařízením.
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of personal data protection in general and in the application of the regulation at the municipal office. The theoretical part deals with the term GDPR and its basic concepts; and gives recommendations on what else to set up to comply with the regulation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/pf3v0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Mareš, MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě